Projektavimas

UAB „GAISRINĖS SAUGOS CENTRAS“ vykdo:

  • Statinio techninio projekto gaisrinės saugos dalies rengimą, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” (Žin., 2010 m., Nr. 115-5902) 8 priedo 2.16 punkto nuostatomis;
  • Rizikos vertinimą, vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklių (Žin., 2010 m., Nr. 146-7510) 7 punkto nuostatomis;
  • Sudėtingus gaisrinės inžinerijos skačiavimus (pvz. Saugios žmonių evakuacijos, šalinamų dūmų kiekio iš patalpų, konstrukcijų atsparumo ugniai ir kt.), vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir naudojant pažangiausias projektavimo technologijas.